ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

“ป้องกันอุบติเหตุ”

บทสัมภาษณ์ : ดำรงไชย ภู่สุวรรณ ประธานเครือข่ายอาชีพคนพิการประเทศไทย ออกอากาศ : วันเสาร์ที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ รายการรวมใจเป็นหนึ่ง

     การศึกษาหาความรู้และการถ่ายทอด หรือให้ความรู้แก่ทุกคน ในเรื่องความปลอดภัยในการจราจร การจัดการเรียนการสอนสวัสดิศึกษา การอบรมมารยาทในการขับขี่ยวดยาน แก่ผู้ใช้ยวดยาน ผู้โดยสาร และผู้เดินเท้า การแนะนำประชาชน ผู้ใช้รถใช้ถนน ให้รู้จักระมัดระวังในการเดินทาง ขณะสภาพดินฟ้าอากาศผิดปกติ สำหรับผู้ขับขี่รถจะต้องเรียนรู้ เรื่องเกี่ยวกับตัวรถ สภาพการใช้งาน เรียนรู้วิธีการขับขี่ เส้นทางการเดินทาง เรียนรู้มารยาท และกฎการจราจรด้วย 

     เบรกแตก อย่าตกใจ... วิธีแก้ใช้เกียร์ต่ำในทันที หากจวนตัวมากอาจเปลี่ยนจากเกียร์ 4 มาเป็นเกียร์ 2 เลยก็ได้ ดึงเบรกมือช่วย พร้อมกับประคองพวงมาลัยรถให้อยู่ในบังคับเพื่อหลบหลีกรถอื่นๆ

ยางแตกหรือระเบิด... ต้องรีบเบารถทันที โดยเปลี่ยนเกียร์ลดลงเรื่อยๆ เพื่อให้เครื่องชะลอรถให้ช้าลง ในขณะที่รถยังมีความเร็วสูงอยู่อย่าเหยียบเบรก ต่อเมื่อรถช้าลงมากแล้วค่อยเหยียบเบรกโดยแตะเบาๆ แล้วเข้าข้างทางเพื่อทำการเปลี่ยนยางใหม่

     ขับรถขณะฝนตกหรือถนนลื่น...ควรชะลอความเร็วของรถให้ช้าลงกว่าปกติ และทิ้งระยะห่างจากรถคันหน้าให้มากขึ้น (จากปกติ 50 เมตร) เมื่อจะหยุดรถให้เปลี่ยนมาใช้เกียร์ต่ำเพื่อช่วยชะลอรถอย่าเบรคโดยกะทันหันหรือหักพวงมาลัยรถอย่างฉับพลันเพราะอาจทำให้รถปัด หรือหมุนได้

การขับรถขึ้น-ลงเขา หรือเนินสูง...ต้องใช้เกียร์ต่ำแต่เครื่องยนต์จะทำงานหนัก ถ้าเครื่องดับและรถหยุดไหลจากเขา ต้องเหยียบเบรคหรือดึงเบรกมือช่วย ถ้าเป็นรถหนักหรือรถบรรทุกต้องใช้ไม้หนาๆ หนุนล้อทั้ง4 ล้อไว้เพื่อป้องกันรถไหล

    การขับรถลงเขา, ลงเนินสูง และลงสะพานสูงๆ...ความเร็วของรถจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ มากกว่าปกติ อาจเกิดอันตรายได้ง่าย ฉะนั้นการขับรถลงจากเขาหรือเนินสูงๆ หรือลงสะพานสูงๆ ต้องลดเกียร์มาใช้เกียร์ต่ำ หากเครื่องยนต์ดับ ให้เหยียบเบรกให้รถหยุด และดึงเบรกมือหรือใช้ไม้ รองล้อทั้ง 4 ล้อไว้เพื่อป้องกันรถไหล

รถชนกันกลางถนนเข็นเข้าข้างทางไม่ได้...ผู้ประสบอุบัติเหตุหรือประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงไม่ควรไปมุงดู เพราะอาจเกิดอันตรายจากรถที่วิ่งมาได้ง่าย ผู้ขับขี่หรือผู้ประสบเหตุจะต้องคอยให้สัญญาณเตือนแก่รถที่ผ่านไปมาห่างจากจุดเกิดเหตุพอสมควร ถ้าเป็นเวลากลางคืนต้องให้สัญญาณไฟและรีบแจ้งเหตุการณ์กับตำรวจโดยเร็ว

 

รายการรวมใจเป็นหนึ่ง ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 18.30-19.00 น. ทางสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz และ AM 1161 kHz

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
  • พอใจมาก0
  • พอใจ0
  • ปานกลาง0
  • ไม่พอใจ0
  • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก