ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

การศึกษาวิจัยเรื่อง เด็กออทิสติกมีเซลล์สมองมากกว่าคนปกติ

Alice Park 9 พฤศจิกายน 2554

3D Clinic 
 
หลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่ว่า สมองของเด็กออทิสติกมีความแตกต่างไปจากสมองของคนหนุ่มสาวทั่วไปนั้น มีมากขึ้นตามลำดับ ปัจจุบัน การศึกษาวิจัยครั้งใหม่ที่มีการพบเซลล์สมองส่วนเกินในเด็กออทิสติก ก็มีความคืบหน้าเข้าไปใกล้ตำแหน่งแห่งที่ของสาเหตุที่แท้จริงของโรคแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างมีจุดเริ่มต้นตั้งแต่ยังเป็นทารกในครรภ์ หรือเริ่มต้นในเด็กวัยเตาะแตะกันแน่
 
ในงานวิจัย มีการรายงานไว้ใน ‘Journal of the American Medical Association’
(JAMA) ว่า นักวิทยาศาสตร์ของ University of California ที่ San Diego ได้พบว่า เด็กออทิสติก จะมีเซลล์ประสาทในส่วนของสมองที่เรียกว่า prefrontal cortex (ส่วนเปลือกของกลีบสมองส่วนหน้า) มากกว่าเด็กที่ไม่ได้เป็นออทิสติก ถึงร้อยละ 67 prefrontal cortex เป็นบริเวณสมองส่วนที่ทำให้เกิดทักษะทางการสังคม พบปะผู้คน การสื่อสาร สมรรถนะของการรู้คิดและภาษา กล่าวได้ว่า คือทุก ๆ ด้านที่เด็กออทิสติกมักแสดงออกว่ามีพัฒนาการที่ผิดปกติ
 
Eric Courchesne หัวหน้านักวิจัย ได้ศึกษาสมองของเด็กออทิสติกที่เป็นชายอายุระหว่าง 2-6 ขวบหลังจากเสียชีวิตลง และนำไปเปรียบเทียบการวิเคราะห์สมองของเด็กที่ไม่เป็นออทิสติกซึ่งเสียชีวิตในวัยไล่เรี่ยกัน ส่วนที่เกินมาของเซลล์ประสาท เป็นเรื่องออกจะน่าประหลาดใจ เพราะส่วนใหญ่แล้ว ความบกพร่องทางทักษะทางสังคม เหมือนอย่างที่เด็กออทิสติกทั่วไปเป็น จะมีความเชื่อมโยงกับเนื้อเยื่อประสาทที่มีจำนวนน้อยกว่าปกติ ไม่ใช่มากกว่า
 
“เมื่อเราคิดถึงความไร้สมรรถภาพในการจัดการกับข้อมูลที่ซับซ้อน เรามักจะไม่ค่อยคิดถึงว่าเป็นเรื่องของการเชื่อมต่อหรือเซลล์ประสาทหรอก” เขาบอก “แต่นี่เป็นเรื่องตรงกันข้ามเลยละ”
 
อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการนำไปปฏิบัติจริง เด็กออทิสติกอาจต้องทุกข์ทรมานกับการเชื่อมต่อในระบบเส้นประสาททีไม่สมบูรณ์ เนื่องจากการมีเส้นประสาทเยอะแยะเกินไป ซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาเกี่ยวกับความสามารถในการเชื่อมต่อและสื่อสารกันเอง Courchesne กล่าวว่า กรณีดังกล่าวสามารถ “นำไปสู่หนทางที่ทำให้การมีปฏิสัมพันธ์กันในระหว่างพื้นที่บริเวณต่าง ๆ ของสมองถูกขัดขวาง หรือไม่ก็ทำงานช้าลงไป”
 
ตัวอย่างเช่น การมีปฏิสัมพันธ์และการสื่อสารทางสังคมนั้น จำเป็นต้องให้เส้นประสาทจากพื้นที่ส่วนที่อยู่ไกลของสมองเชื่อมต่อกัน ลองคิดดูว่า ถ้ามีเส้นประสาทจำนวนมากเกินไปเหมือนกับป่าที่รกชัฏ ซึ่งอาจทำให้การเชื่อมโยงของเส้นประสาทหลักเกิดการติดขัดได้
 
ที่สำคัญไม่น้อยไปกว่ากัน คือ ความจริงที่ว่า จำนวนส่วนเกินของเส้นประสาทในส่วนเปลือกของกลีบสมองส่วนหน้า ไม่ได้ถูกสร้างมาตั้งแต่เกิด แต่สร้างขึ้นในช่วงพัฒนาการระยะต้น คือ ตั้งแต่ยังอยู่ในครรภ์ของมารดา นั่นคือการบ่งชี้ว่า ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดโรคออทิสซึ่ม กำลังจะเกิดขึ้นก่อนหน้าที่นักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายได้คาดคิดไว้เสียอีก
 
“การได้รู้ว่ามีความบกพร่องชนิดพิเศษเกิดขึ้นในระยะแรกเริ่มของพัฒนาการนี้ ช่วยเราจริง ๆ ในการเน้นความสำคัญและปรับปรุงก้าวต่อ ๆ ไปของการวิจัย เพื่อให้สามารถลงความเห็นได้ว่า อะไรที่เป็นเหตุให้เกิดเส้นประสาทส่วนเกินนั้น” Courchesne กล่าวเสริม ด้วยความหวังว่า จะมีโอกาสพบวิธีรักษาใหม่ ๆ ที่จะมาช่วยให้เด็ก ๆ และครอบครัว สามารถรับมือกับอาการของโรคออทิสซึ่มได้ดียิ่งขึ้นAlice Park คือหนึ่งในคณะนักเขียนของ TIME ที่เขียนเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพ ยารักษาโรคฝการแพทย์ โภชนาการ และสมรรถภาพทางกาย
แปลและเรียบเรียง Study_ Autistic Children Have More Brain Cells จาก Time.com

ภาพประกอบบทความออทิสติก

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
  • พอใจมาก0
  • พอใจ0
  • ปานกลาง0
  • ไม่พอใจ0
  • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก