ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

คำกล่าวทักทาย กลุ่มประเทศอาเซียน

http://campus.sanook.com/

ในปี 2558 ประเทศไทยก็จะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ซึ่งเมื่อถึงวันนั้นเราคงมีโอกาสที่พบเจอเพื่อนต่างชาติกันมากขึ้น ดังนั้นวันนี้เลยนำเอาคำกล่าวทักทายของแต่ละประเทศมาให้ทำความรู้จักกัน
 

บรูไน ซาลามัต ดาตัง
 

อินโดนีเซีย ซาลามัต เซียง
 

มาเลเซีย ซาลามัต ดาตัง
 

ฟิลิปปินส์ กูมุสตา
 

สิงคโปร์ หนีห่าว
 

ไทย สวัสดี
 

กัมพูชา ซัวสเด
 

ลาว สะบายดี
 

พม่า มิงกาลาบา
 

เวียดนาม ซินจ่าว
* อาเซียน (ASEAN) หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian Nations)เป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นตามปฏิญญากรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 มีประเทศ สมาชิกรวม 10 ประเทศ แบ่งเป็นประเทศสมาชิกอาเซียนเดิม 6 ประเทศ คือบรูไน ดารุสซาลาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย และประเทศสมาชิกอาเซียนใหม่ 4 ประเทศ คือ กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม หรือเรียกว่า กลุ่ม CLMV (Cambodia, Laos, Myanmar, Vietnam)
 
 

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
  • พอใจมาก0
  • พอใจ0
  • ปานกลาง0
  • ไม่พอใจ0
  • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก