ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

หน้าที่และพันธกิจ

          ให้บริการสื่อตามแนวทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับคนพิการ มุ่งเน้นโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมของคนพิการทุกประเภท และส่งเสริมเทคโนโลยีและองค์ความรู้ในการผลิตสื่อการศึกษาของคนพิการ อาทิเช่น หนังสือเสียงสำหรับผู้ด้อยโอกาสในการเข้าถึงสื่อสิ่งพิมพ์   สื่ออักษรเบรลล์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บกพร่องทางการเห็น
รายการวีดิทัศน์/รายการโทรทัศน์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับผู้พิการประเภทต่างๆ เช่น บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
บุคคลออทิสติก และบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและการเรียนรู้ สิ่งพิมพ์ เช่น บทความวิชาการ งานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาของคนพิการ และจดหมายข่าวจาก สสพ.
 
จึงเรียนท่านผู้ใช้ทุกท่านกรุณาสมัครสมาชิกเพื่อใช้งาน หากมีข้อเสนอแนะหรือเว็บไซต์ผิดพลาดกรุณาแจ้ง braille.cet@gmail.com หรือ https://www.facebook.com/braille.cet

ข่าว/บทความ แนะนำ

คำถาม: คำตอบ ฉันเป็นดิสเลคเซีย หมายความว่าอย่างไร 20/01/2011

คำถาม: คำตอบ ฉันเป็นดิสเลคเซีย หมายความว่าอย่างไร 20/01/2011

เมื่อลูกสาววัย 5 ขวบของเธอเริ่มดิ้นรนกับการจดจำตัวอักษร การสัมผัสเสียงและคำที่มองเห็น เช็ลลี่ บอลล์-แดนเนนเบิร์ก ผู้มีประสบการณ์เป็นครู สงสัยว่า มันเป็นความบกพร่องทางด้านการอ่าน นั่นกลายเป็นเรื่องที่ถูกต้อง บอลล์-แดนเนนเบิร์ก ยึดถือตนเองที่จะเป็นผู้ส่งเสริมที่ดีที่สุดให้กับลูกสาวของเธอ...

การเดินทางที่เริ่มต้น 4/01/2011

การเดินทางที่เริ่มต้น  4/01/2011

การบกพร่องทางการเรียนรู้ถูกนิยามว่าเป็นความบกพร่อง ของแต่ละบุคคลที่ถูกรับรู้ในการวิเคราะห์ ในกระบวนการผลิตข้อมูลในสิ่งแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ตามแบบแผน  นั่นเป็นคำนิยามทางแพทย์  สำหรับผมแล้ว ความบกพร่องทางการเรียนรู้เป็นเรื่องส่วนบุคคลมากกว่ามาก  นี่เป็นบันทึกของการเดินทางของผม ...

ข่าวประจำวัน

หน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้า

ข่าวประชาคมอาเซียน

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก