ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จัดหางานจังหวัดสงขลา พร้อมจัดใหญ่ งาน “นัดพบแรงงานสงขลา Songkhla Job Fair 2019” 25 เมษายน 2562 มุ่งช่วยเหลือประชาชนที่ว่างงาน ตลอดจนคนพิการ และผู้สูงอายุ ได้มีโอกาสสมัครงานอย่างเท่าเทียม

วันที่ลงข่าว: 23/04/19

          นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดสงขลา กล่าวว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา กำหนดจัดงานนัดพบแรงงานสงขลา Songkhla Job Fair 2019 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 ณ หาดใหญ่ ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ว่างงาน ผู้ที่สำเร็จการศึกษาใหม่ที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนงาน นักเรียนนักศึกษา คนพิการ และผู้สูงอายุ ได้มีโอกาสสมัครงานกับนายจ้าง สถานประกอบการโดยตรง สร้างความเสมอภาค และเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม

          นางเยาวภา พิบูลย์ผล กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับรูปแบบการจัดงานในครั้งนี้ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา ได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาให้บริการแก่ผู้สมัครงานและนายจ้าง สถานประกอบการที่เข้าร่วมงาน โดยสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ jobit.doe.go.th/songkhla2019 ได้ก่อนวันงาน เมื่อถึงวันงานสามารถเข้ารับการสัมภาษณ์กับนายจ้าง สถานประกอบการได้ทันที ทั้งนี้สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลาขอเชิญชวนนายจ้าง สถานประกอบการที่ประสงค์จ้างผู้สูงอายุเข้าทำงาน สามารถแจ้งตำแหน่งงานเข้าร่วมงานนัดพบแรงงาน เพื่อสำนักงานฯ จะได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุที่จะประสงค์จะหางานทำเข้าร่วมสมัครงานต่อไป

          สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลาจึงขอเชิญชวนนายจ้าง สถานประกอบการ และผู้ประสงค์จะหางานทำ เข้าร่วมงานได้ในวันและสถานที่ดังกล่าว

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทยจังหวัดสงขลา สาขาหาดใหญ่ โทรศัพท์ 0-7422-1114 และ 0-7423-4089 หรือที่เว็บไซต์โปรแกรมนัดพบแรงงาน Jobit.doe.go.th/songkhlajob2019

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก