ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จัดหางานจังหวัดสงขลา เชิญชวนสมัครงานพร้อมสัมภาษณ์ทันที

วันที่ลงข่าว: 03/04/19

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - เปิดแล้ว! จัดหางานจังหวัดสงขลา ร่วมให้บริการกับศูนย์บริการร่วมจังหวัดสงขลา (Government Center) ตรงบริเวณชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่

         นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ในวันที่ 1 เมษายน 2562 เปิดศูนย์ Government Center บริเวณชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ โดยมีนายจ้าง/สถานประกอบการเข้าร่วมรับสมัครงาน พร้อมสัมภาษณ์งานทันที ตั้งแต่เวลา 11.00-17.00 น. จำนวน 4 บริษัท ได้แก่

 

1.บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ตำแหน่งที่รับ เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า, เจ้าหน้าที่ป้องกันการสูญหาย, เจ้าหน้าที่แคชเชียร์ และเจ้าหน้าที่การตลาด

2.บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด สาขาเซ็นทรัลฯ หาดใหญ่ ตำแหน่งที่รับ พนักงานขาย 10 ตำแหน่ง

3.บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป สาขาเซ็นทรัลฯ หาดใหญ่ ตำแหน่งที่รับ Full Time, Part Time 20 ตำแหน่ง

4.บริษัท เดอะมาร์เก็ตเพลส จำกัด ตำแหน่งที่รับ กราฟิกดีไซน์ และเจ้าหน้าที่ประสานงานอีเวนต์

         ผู้สนใจสามารถติดต่อสมัครงานได้ในวันที่ 1 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 11.00-17.00 น. ที่ศูนย์ Government Center บริเวณชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ โดยมีนายจ้าง/สถานประกอบการพร้อมสัมภาษณ์งานทันที

        ในส่วนสำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา เปิดให้บริการจัดหางานในประเทศ และต่างประเทศ รับขึ้นทะเบียน/รายงานตัวผู้ประกันตน กรณีว่างงาน บริการแนะแนวอาชีพ ร่วมกับศูนย์บริการร่วมจังหวัดสงขลา (Government Center) ตั้งอยู่บริเวณชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ โดยเปิดบริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ให้บริการตั้งแต่เวลา 11.00-19.00 น.

         นางเยาวภา พิบูลย์ผล ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการเปิดศูนย์บริการร่วมฯ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา พร้อมให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ เพื่อเพิ่มช่องให้แก่ผู้สมัครงาน นายจ้าง/สถานประกอบการ นักเรียน นักศึกษา ผู้สูงอายุ คนพิการ เข้าถึงบริการของสำนักงานฯ ได้สะดวก และรวดเร็ว

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ว่างงาน ผู้ที่กำลังจะหางาน ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน นักเรียน นักศึกษา ผู้สูงอายุ คนพิการ ที่อยู่ในพื้นที่หรือบริเวณใกล้เคียง สามารถไปใช้บริการได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

         สำหรับศูนย์ Government Center บริเวณชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ มีหน่วยงานราชการ จำนวน 7 หน่วย พร้อมให้บริการประชาชน ประกอบด้วย ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียม และค่าบริการต่างๆ, การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหาดใหญ่ ให้บริการรับชำระเงินค่าน้ำประปา, สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา ให้บริการรับชำระภาษีรถยนต์, สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา ให้บริการงานจัดหางานในประเทศ และต่างประเทศ/รับขึ้นทะเบียนรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงาน/บริการแนะแนวอาชีพ, สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา ให้บริการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกันตน และอำเภอหาดใหญ่ ให้บริการรับทำบัตรประชาชน

ที่มาของข่าว https://mgronline.com/south/detail/9620000031658
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก