ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

มูลนิธิ พอ.สว. ร่วมกับ สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย จัดทำโครงการ ศัลยกรรมตกแต่ง แก้ไขความพิการแต่กำเนิดและความพิการจากอุบัติเหตุทั่วไป จากไฟไหม้ น้ำร้อนลวก

วันที่ลงข่าว: 29/01/19

        นายแพทย์บรรเจิด สุขพิพัฒปานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า มูลนิธิ พอ.สว. ร่วมกับ สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย จัดทำโครงการ ศัลยกรรมตกแต่ง แก้ไขความพิการแต่กำเนิดและความพิการจากอุบัติเหตุทั่วไป จากไฟไหม้ น้ำร้อนลวก เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2562 เพื่อแก้ไขความพิการที่มีมาตั้งแต่กำเนิด ประเภทปากแหว่ง เพดานโหว่ นิ้วมือ-นิ้วเท้าเกิน นิ้วมือ-นิ้วเท้าติดกัน ปานดำและความพิการจากอุบัติเหตุทั่วไป ประเภท ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก ทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ ในปีงบประมาณ 2562 จำนวน 4 ครั้ง ระหว่างเดือนมีนาคม-กันยายน 2562  

        สำหรับการดำเนินโครงการครั้งที่ 1 กำหนดจัดขึ้นในภาคใต้ โดยมีเป้าหมายให้บริการประชาชนใน 14 จังหวัดภาคใต้ ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2562 ณ โรงพยาบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ได้เล็งเห็นความสำคัญของโครงการนี้ จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดตรัง ที่ประสบปัญหาความพิการดังกล่าว เข้าร่วมโครงการศัลยกรรมตกแต่ง แก้ไขความพิการแต่กำเนิดและความพิการจากอุบัติเหตุ ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก ทั้งนี้ มูลนิธิ พอ.สว.จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนเกินจากสิทธิบัตรพื้นฐานประจำตัวผู้ป่วย รวมทั้งค่าพาหนะเดินทางและค่าอาหาร     สำหรับผู้ป่วยและญาติ ตามระเบียบของมูลนิธิ พอ.สว. ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง หมายเลขโทรศัพท์ 075-205615 ต่อ 220 ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก