ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จัดหางานจังหวัดแพร่ เตรียมจัดงานนัดพบแรงงานและจัดหางานให้คนพิการมีงานทำ

วันที่ลงข่าว: 16/01/19

            สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ เตรียมจัดงาน “นัดพบแรงงานและจัดหางานให้คนพิการมีงานทำ” อำนวยความสะดวกให้กับคนหางานและนายจ้างได้มาพบปะกันโดยตรง พร้อมส่งเสริมเตรียมความพร้อมทางอาชีพ และให้คำปรึกษา แนะแนวทางการประกอบอาชีพ ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคมนี้ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแพร่

            นายปัญญา ขาวเขียว จัดหางานจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ ได้กำหนดจัดงาน “นัดพบแรงงานและจัดหางานให้คนพิการมีงานทำ” ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ เพื่อให้บริการหางานแก่ผู้ว่างงาน ผู้ต้องการเปลี่ยนงาน หรือผู้ประสงค์หางานทำ รวมถึงคนพิการและประชาชนทั่วไป เป็นการเปิดโอกาสให้นายจ้างหรือสถานประกอบการและคนหางานหรือผู้ว่างงานได้มาพบกันเพื่อสมัครและสัมภาษณ์งานกันโดยตรง เป็นการอำนวยความสะดวก ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย

            โดยในงานวันดังกล่าว จะมีนายจ้างกว่า 15 แห่ง และตำแหน่งงานกว่า 250 อัตรา พร้อมทั้งกิจกรรมทดสอบความพร้อมทางอาชีพ วัดบุคลิกภาพ คัดกรองผู้สมัคร ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน การลงทะเบียนไปทำงานในต่างประเทศ ให้คำปรึกษาด้านการประกอบอาชีพอิสระอีกด้วย

            สำหรับผู้ที่สนใจ สามมารถนำเอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน อาทิ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาวุฒิการศึกษา, รูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว, สำเนาใบผ่านงาน และสำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) โดยแต่งกายสุภาพเรียบร้อยพร้อมรับการสัมภาษณ์งานจากนายจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

            สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ ชั้น 1 อาคารศาลากลางจังหวัดแพร่(หลังใหม่) โทรศัพท์ 054 – 511 721 และ 054 – 511 807 ในวันและเวลาราชการ

ที่มาของข่าว สนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก