ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อเด็กพิการ

วันที่ลงข่าว: 17/12/18

          จังหวัดกาญจนบุรี ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อเด็กพิการ ในจังหวัดเชียงราย

          นายบวรศักดิ์ วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย ร่วมกับมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ สาขาภาคเหนือ ประจำจังหวัดเชียงราย ได้จัดทำโครงการทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่เด็กพิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาทุนสนับสนุนการให้บริการช่วยเหลือระยะเริ่มแรก ให้แก่เด็ฏพิการในจังหวัดเชียงราย ในวันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561

          จังหวัดกาญจนบุรีจึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธา ได้ที่สำนักงานศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย หรือ ส่งธนาณัติสั่งจ่ายในนาม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย ประธานคณะอนุกรรมการมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ สาขาภาคเหนือ ประจำจังหวัดเชียงราย หรือ โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาเชียงราย ชื่อบัญชี มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ สาขาภาคเหนือ ประจำจังหวัดเชียงราย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 504-0-01701-4

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก