ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล

วันที่ลงข่าว: 12/10/18

โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

ต่ำแหน่งครูผู้สอน ค่าตอบแทนเดือนละ 18,000.- บาท 

จำนวน 3 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 -18 ตุลาคม 2561

วิชาเอกนาฎศิลป์ จำนวน 1 อัตรา

วิชาเอกหูหนวกศึกษา จำนวน 2 อัตรา

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  https://www.facebook.com/ssnpschool?__tn__=%2Cd*F*F-R&eid=ARC6PtQLQGFQ06...

ที่มาของข่าว โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก