ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา มีความประสง์รับสมัครบุคคล

วันที่ลงข่าว: 12/10/18

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา มีความประสง์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ และคนงาน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 - 22 ตุลาคม 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.facebook.com/profile.php?id=100026384063825&__tn__=%2CdC-R-R...

ที่มาของข่าว ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก