ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

เชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสัญลักษณ์การแข่งขัน และสัญลักษณ์สัตว์นำโชคการแข่งขันในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38

วันที่ลงข่าว: 11/10/18

          มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสัญลักษณ์การแข่งขัน และสัญลักษณ์สัตว์นำโชคการแข่งขัน ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ชิงเงินรางวัลและโล่รางวัล กว่า 30,000 บาท

ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดกาญจนบุรีได้รับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 (พ.ศ.2565) และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จึงได้จัดการประกวดสัญลักษณ์การแข่งขัน และสัญลักษณ์สัตว์นำโชคการแข่งขัน ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 48 และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ขึ้น เพื่อให้ชาวจังหวัดกาญจนบุรีได้มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาฯ ดังกล่าว

         สำหรับคุณสมบัติของผู้ส่งผลงานการประกวดแข่งขันทุกประเภท ต้องเป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรี หรือ กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี หรือ ประกอบอาชีพในจังหวัดกาญจนบุรี ไม่จำกัดเพศ อายุ ประเภทผลงาน และจำนวนผลงาน

รางวัลการประกวดประเภทตราสัญลักษณ์การแข่งขัน (LOGO) รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล จำนวน 15,000 บาท รางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้รับโล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล ๆ ละ 3,000 บาท ประเภทสัญลักษณ์สัตว์นำโชคการแข่งขัน (Mascot) รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่รางวัลพร้อมเงินรางวัลจำนวน 30,000 บาท รางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้รับโล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล รางวัลละ 5,000 บาท

         ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 – 31 มกราคม 2562 ที่งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี อาคาร 9 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี หรือ ส่งผลงานทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง นางสาวนุชษรา ติเยาว์ นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 70 หมู่ 4 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71190 เข้าไปดูรายละเอียดการประกวดแข่งขันได้ที่ www.kru.ac.th หรือ เฟชบุ๊ค http://www.facebook.com/kru.ac.th โทรศัพท์หมายเลข 034-534059-60

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก