ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

บริษัท พานพงษ์ไทย จำกัด รับสมัครพนักงาน ซ่อมบำรุง (คนพิการ ประเภท 3) จ. เชียงราย

วันที่ลงข่าว: 05/09/18

ประกาศวันที่ 1  กันยายน 2561

บริษัท พานพงษ์ไทย จำกัด เป็นบริษัทฯรับเหมาก่อสร้าง สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 1561 หมู่ 1 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 57120 โทรศัพท์/โทรสาร 053-722240 E-mail : phanpongthai@hotmail.com

 

เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่ง พนักงานซ่อมบำรุง คนพิการ ประเภท 3 จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ :

อายุ 25-40 ปี

วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป สาขาช่างยนต์

หากมีประสบการณ์การทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

มีความรับผิดชอบ ขยัน ตรงต่อเวลา อดทน สื่อสัตย์ต่อหน้าที่และองค์กร

สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีการสื่อสารที่ชัดเจน

มีใบแสดงสถานะบุคคลพิการหรือบัตรประจำตัวคนพิการ ประเภท 3 ID CARD for PWD

ลักษณะงานโดยสังเขป

ซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักร ยานพาหนะให้เสร็จทันตามเวลานัดหมาย

ตรวจเช็ค ดูแลยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องจักรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

ติดต่อประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

 

เอกสารประกอบการสมัครงาน :

1. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

3. สำเนาทะเบียนบ้าน

4. สำเนาวุฒิการศึกษา

5. สำเนาใบแสดงสถานะบุคคลพิการหรือบัตรประจำตัวคนพิการ ประเภท 3

6. สำเนาหนังสือรับรองการผ่านงาน ถ้ามี

7. สำเนาเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา

สนใจติดต่อหรือยื่นใบสมัครได้ที่..

บริษัท พานพงษ์ไทย จำกัด สำนักงานใหญ่ เลขที่ 1561 หมู่ 1 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 57120

ในวันเวลาทำการ : วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08.00-17.00 น.

 

 

รับสมัครถึงวันที่ : 15 กันยายน 2018

ผู้ฝากประกาศตำแหน่งงาน : แผนกบุคคล

ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท พานพงษ์ไทย จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ : 1561 m.1

เบอร์โทรติดต่อ : 053-722240

อีเมล์ติดต่อ : phanpongthai@hotmail.com

ที่มาของข่าว http://jobsee.me/2442/
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก