ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

แรงงานจังหวัดลำปาง จัดงาน “ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข ที่นี่ มีอาชีพ มีงานทำ”

วันที่ลงข่าว: 23/08/18

           นางจารุณี เขมะรังสี แรงงานจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า จังหวัดลำปาง โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน กำหนดจัดงาน “ลำปางสร้างสรรค์ปันสุข ที่นี่ มีอาชีพ มีงานทำ” ขึ้นในวันที่ 3 กันยายน 2561 ณ ห้างบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนวัยแรงงาน นักเรียน นักศึกษา ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ได้มีงานทำ มีอาชีพ มีรายได้ โดยในงานมีกิจกรรมการรับลงทะเบียนสมัครงาน แนะนำ/แนะแนวอาชีพ การทดสอบความพร้อมทางอาชีพ การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน การแนะนำสิทธิประโยชน์ประกันสังคม การให้คำแนะนำตามข้อกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และสวัสดิการแรงงาน นอกจากนี้ยังมีผู้ประกอบการ/โรงงานต่างในพื้นที่จังหวัดลำปาง และใกล้เคียง มาเปิดรับสมัครงานโดยตรงด้วย จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้ว่างงาน นักเรียนนักศึกษาที่สนใจจะทำงาน สามารถไปลงทะเบียนสมัครงานไว้กับสำนักงานจัดงาน หรือสมัครงานโดยตรงกับผู้ประการได้ และขอเชิญผู้ที่มีปัญหาด้านกฎหมายแรงงาน สมารถไปปรึกษาได้ในวันดังกล่าว ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก