ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ ให้บริการฉัดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ให้กับ 8 กลุ่มเสี่ยง ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ลงข่าว: 07/08/18

         โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ เปิดจุดบริการฉัดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ให้กับ 8 กลุ่มเสี่ยง ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ 6-10 สิงหาคม 2561 ที่อาคารอาชีวอนามัย โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน กลุ่มเสี่ยงต่อโรคดังกล่าว ได้แก่ หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป, เด็กอายุ 6 เดือน - 2 ปี (หมายถึงกลุ่มเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 6 เดือนเต็มจนถึงอายุ 2 ปี 11 เดือน 29 วัน), บุคคลที่มีโรคเรื้อรัง 7 โรค ได้แก่ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หืดหอบหัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งได้รับยาเคมีบำบัด และเบาหวาน, ผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 65 ปี, ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้, โรคทารัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ)/ โรคอ้วน (น้ำหนักมากว่า 100 กิโลกรัม หรือ BMI มากกว่า 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร และบุคลากรการแพทย์และสาธารณสุข โดยในการเปิดให้บริการในรอบแรก ทางโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ได้จัดเตรียมวัคซีน จำนวน 1,100 เข็ม เพื่อรองรับกลุ่มเสี่ยงที่จะเข้ามาใช้บริการ

จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนที่อยู่ใน 8 กลุ่มเสียงไปรับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก