ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สมาคมคนตาบอดจังหวัดเพชรบุรี เปิดโอกาสให้คนตาบอด ฝึกอบรมบริการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ สร้างอาชีพและรายได้ให้ตนเองและครอบครัว

วันที่ลงข่าว: 25/07/18

          นายอภิศักดิ์ เพชรมณี สมาคมคนตาบอดเพชรบุรี กล่าวว่า สมาคมคนตาบอด เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 มีนายสถา เกิดจิต เป็นนายกสมาคมคนแรก ส่วนสมาคมคนตาบอดจังหวัดเพชรบุรี เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ได้จัดโครงการนวดเพื่อสุขภาพเพื่อให้คนตาบอดให้มีอาชีพเลี้ยงครอบครัวได้ การนวดแผนไทยคนตาบอดก็สามารถนวดได้ เพื่อนำไปประกอบอาชีพให้กับตนเองโดยไม่เป็นภาระสังคม มีกิจการเป็นของตนเองหารายได้ด้วยตนเอง มุ่งหวังให้คนตาบอดสามารถต่อยอดการนวดให้เป็นอาชีพที่สร้างรายได้อย่างมั่นคงและไม่เป็นภาระของครอบครัวและสังคม

          สมาคมคนตาบอดจังหวัดเพชรบุรี เปิดสอนให้ผู้พิการทางสายตา เรียนฟรี จบแล้วสามารถเปิดร้านเป็นของตนเองหรือทำงานกับสมาคมได้ 3 สาขา คือ สาขาวัดเขาบันไดอิฐ สาขาท่ายาง และสาขาชะอำ ทั้งนี้ จึงขอเชิญชวนคนตาบอดมาร่วมอบรมนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สามารถติดต่อได้ที่ สมาคมคนตาบอดจังหวัดเพชรบุรีทุกสาขา โทร. 032-706084 085-7013415

ข้อมูลข่าวและที่มา

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก