ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รัฐบาล จัดประกวดโลโก้ในโอกาสที่ไทยจะประธานอาเซียนปี 2562 โดยผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัลถึง 1 แสนบาท

วันที่ลงข่าว: 19/07/18

          พันเอก อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า รัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศและมหาวิทยาลัยศิลปากร รวมไปถึงเครือข่ายมหาวิทยาลัย จัดโครงการประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์หรือโลโก้ เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ ในการจัดการประชุมอาเซียนที่ไทยเป็นประธานในปี 2562 ซึ่งจะมีคณะผู้นำและตัวแทนจาก 10 ประเทศและผู้นำคู่เจรจาอื่นๆ เข้าร่วมการประชุมกว่า 160 การประชุมตลอดทั้งปี โดยรายละเอียดของโครงการดังกล่าว ผู้ที่จะเข้าร่วมต้องเป็นเยาวชนอายุไม่เกิน 25 ปี โดยมีคณะกรรมการทำหน้าที่คัดเลือก 10 ผลงานที่มีความโดดเด่นและสอดคล้องกับเป้าหมาย ก่อนเสนอต่อนายกรัฐมนตรีเป็นผู้คัดเลือกชนะการประกวด ผู้ชนะเลิศจะได้เงินรางวัล 1 แสนบาท รองชนะเลิศ 4 รางวัลๆ ละ 30,000บาท รางวัลชมเชยอีก 5 รางวัลๆ ละ10,000 บาท สำหรับเยาวชนที่สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวด ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2561 และประกาศผลวันที่ 15 กันยายน 2561 โดยสามารถติดต่อและศึกษาเงื่อนไขการประกวดได้ที่เว็ฐไซต์กระทรวงการต่างประเทศ

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก