ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กรมการปกครอง จัดหน่วยบริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ให้บริการในสถานที่ต่างๆ ให้กับผู้ป่วยติดเตียง คนชรา หรือ ผู้พิการที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้

วันที่ลงข่าว: 19/06/18

            กรมการปกครอง จัดหน่วยบริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ให้บริการในสถานที่ต่างๆ ให้กับผู้ป่วยติดเตียง คนชรา หรือ ผู้พิการที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ที่มีความจำเป็นต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนแสดงตนในกรณีเร่งด่วน เบื้องต้นดำเนินเสร็จแล้วกว่า 7,000 ราย พร้อมดำเนินการให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

           ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง เปิดเผยว่า กรมการปกครอง มีนโยบายการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนนอกสถานที่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยติดเตียง คนชรา หรือ ผู้พิการที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ที่มีความจำเป็นต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนแสดงตนในกรณีเร่งด่วน โดยจัดหน่วยบริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ให้บริการในสถานที่ต่างๆ เช่น บ้าน โรงพยาบาล หรือสถานที่อื่นๆ ตามที่ได้แจ้งความจำนงไว้ โดยญาติของผู้ที่จะขอรับบริการสามารถติดต่อขอรับบริการได้ในวันและเวลาราชการ ผ่าน 3 ช่องทาง โดยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สามารถติดต่อขอรับบริการได้สำนักงานเขต หรือส่วนบัตรประจำตัวประชาชน สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง หมายเลขโทรศัพท์ 0 2791 7610 ในต่างจังหวัดสามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่อำเภอ เทศบาล และเมืองพัทยา รวมทั้งสามารถติดต่อผ่านศูนย์บริการ ถามตอบปัญหาด้านการทะเบียน โทร 1548

          อธิบดีกรมการปกครอง กล่าวด้วยว่า ปัจจุบันกรมการปกครอง ได้ดำเนินการทำบัตรประจำตัวประชาชนให้ผู้ป่วยติดเตียง คนชรา และผู้พิการจนไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ เสร็จแล้วกว่า 7,000 ราย พร้อมประสานความร่วมมือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติไปยังอำเภอ สำนักงานเขต เทศบาลและเมืองพัทยา เพื่อให้การบริการมีมาตรฐานเดียวกัน โดยให้บริการด้วยความถูกต้องรวดเร็ว ให้ผู้ป่วยติดเตียง คนชรา และผู้พิการที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ สามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนไปใช้ในการเข้าถึงบริการต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก