ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

พม. เตรียมปั้นคนพิการทุกประเภทสู่นักร้องลูกทุ่งอาชีพ ภายใต้โครงการชุมทางดาวทอง ดาวประดับฟ้า เปิดโอกาสให้คนพิการได้แสดงความสามารถ พร้อมยกระดับอาชีพของคนพิการ

วันที่ลงข่าว: 19/06/18

          กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เตรียมปั้นคนพิการทุกประเภทสู่นักร้องลูกทุ่งอาชีพ ภายใต้โครงการชุมทางดาวทอง ดาวประดับฟ้า เปิดโอกาสให้คนพิการได้แสดงความสามารถ พร้อมยกระดับอาชีพของคนพิการ

นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แถลงข่าวโครงการชุมทางดาวทอง ดาวประดับฟ้า ว่า ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจัดโครงการชุมทางดาวทอง ดาวประดับฟ้า ที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพคนพิการ ทางรายการชุมทางดาวทองของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 และสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทย ที่เปลี่ยนจากภาระเป็นพลัง จากการสงสารเป็นส่งเสริม เพื่อให้คนพิการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของคนพิการในด้านการร้องเพลงลูกทุ่งเป็นหลัก และเป็นการเปิดโอกาสให้คนพิการได้แสดงความสามารถให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม รวมทั้งยกระดับอาชีพของคนพิการให้สามารถดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการนั้น จะเป็นคนพิการทุกประเภทและมีความสามารถในการร้องเพลงลูกทุ่ง ซึ่งจะเปิดรับสมัครในช่วงเดือนมิถุนายน และกรกฎาคม นี้ ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการใน 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ขอนแก่น นครศรีธรรมราช และลพบุรี โดยจะใช้พื้นที่ศูนย์ดังกล่าวรับสมัครคัดเลือกคนพิการและอบรมทักษะการร้องเพลง (ลูกทุ่ง) จากศิลปินแห่งชาติและครูเพลง เพื่อให้คนพิการมีความเข้าใจและมีพื้นฐานที่ถูกต้องในด้านการร้องเพลง ซึ่งตั้งเป้าหมายจะมีผู้สมัครทั่วประเทศกว่า 10,000 คน เข้ามาสมัคร และจะคัดเลือกเหลือเพียง 500 คน เข้ารับอบรมดังกล่าว หลังจากนั้นจะคัดเลือกเหลือ 14 คนสุดท้าย เข้าไปแข่งขันในรายงาน ชุมทางดาวทอง เพื่อหาผู้ชนะในเดือนกันยายน นี้ นอกจากนี้ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พมจ.) ได้ทุกจังหวัด หรือสามารถสอบถามเพิ่มเติมที่ 1479

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก