ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จัดหางาน จ.ประจวบฯ เตรียมจัดงานนัดพบแรงงานที่ศูนย์การค้าหัวหิน มาร์เก็ตวิลเลจ ส่งเสริมการมีงานทำให้กับประชาชนทุกกลุ่ม สร้างอาชีพสร้างรายได้ ลดอัตราการว่างงาน

วันที่ลงข่าว: 12/06/18

          จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เตรียมจัดงานนัดพบแรงงานที่ศูนย์การค้าหัวหิน มาร์เก็ตวิลเลจ ส่งเสริมการมีงานทำให้กับประชาชนทุกกลุ่มเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้ ลดอัตราการว่างงาน

นายธนกร นราวุฒิพันธ์ จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดฯ ได้ประสานผู้ประกอบการในพื้นที่ส่งเสริมการมีงานทำให้กับประชาชนเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้ ลดอัตราการว่างงาน โดยจะมีการจัดงานนัดพบแรงงานที่ศูนย์การค้าหัวหิน มาร์เก็ตวิลเลจ อ.หัวหิน ในวันที่ 12 มิ.ย.61 ตั้งแต่เวลา 10.00-15.00 น. ที่บริเวณลานหน้าศูนย์การค้า โดยมีการเปิดรับลงทะเบียนหางานให้แก่คนพิการ ผู้สูงอายุ การรับลงทะเบียนแสดงความประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ รวมทั้งมีกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวสิทธิของลูกจ้าง ผู้ประกันตน และการให้คำปรึกษาแก่แรงงานจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ได้แก่ สำนักงานแรงงานจังหวัดฯ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดฯ สำนักงานพัฒนามือแรงงานจังหวัดฯ และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฯ โดยผู้สนใจต้องการมีงานทำจะต้องเตรียมเอกสารหลักฐาน ประกอบด้วย รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาหลักฐานการศึกษา ใบรับรองการผ่านงาน และหลักฐานการพ้นภาระทางทหาร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 032602270 ต่อ 17,18

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก