ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กรมควบคุมโรค รณรงค์ 7 กลุ่มเสี่ยงรับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ เน้นหนักในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์และเด็กเล็ก เพราะมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนสูงกว่าคนปกติ 6 เท่า

วันที่ลงข่าว: 01/06/18

          นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า วันพรุ่งนี้ (1 มิ.ย.61) จะเป็นวันแรกที่กระทรวงสาธารณสุข จะเริ่มให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ประจำปีฟรี แก่ 7 กลุ่มเสี่ยงต่อโรค ได้แก่ กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ กลุ่มเด็กอายุ 6 เดือน - 2 ปี กลุ่มผู้ที่มีโรคเรื้อรัง ได้แก่ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน กลุ่มบุคคลที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป กลุ่มผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ กลุ่มผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง รวมถึงผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ และ กลุ่มผู้ที่มีโรคอ้วน ที่มีน้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป เนื่องจากกลุ่มดังกล่าวเมื่อป่วยแล้วจะมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนและเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูงกว่าคนปกติถึง 6 เท่า ทั้งนี้ ประชาชนกลุ่มเสี่ยงสามารถไปรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ได้ที่สถานพยาบาลรัฐใกล้บ้านได้ฟรี ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่ 31 ส.ค.2561 นี้

         สำหรับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ปีนี้กรมควบคุมโรค และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้เตรียมวัคซีนไว้ทั้งสิ้น 3.5 ล้านโด๊ส เพื่อเตรียมให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมาย โดยเป็นวัคซีนที่ป้องกันได้ 3 สายพันธุ์ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก คือ ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A (H1N1), สายพันธุ์ A (H3N2) และสายพันธุ์ B หากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก