ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จ.สมุทรปราการ ขอเชิญร่วมโครงการศึกษาธรรมมะ เรียนรู้วิธีวัฒนธรรมเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

วันที่ลงข่าว: 25/05/18

          นายโกวิท ผกามาศ วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ เปิดเผยว่าสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ กำหนดจัดกิจกรรมศึกษาธรรมมะ เรียนรู้วิถีวัฒนธรรม เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าวัดปฏิบัติธรรม บำเพ็ญศาสนกิจ ชำระจิตใจให้สะอาดผ่องใส ดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้เชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะผู้สูงอายุ คนพิการ ทุพพลภาพ และผู้ด้อยโอกาส ได้เข้าวัด ทำบุญ ปฏิบัติธรรม ถวายเป็นพุทธบูชา เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข

          จ.สมุทรปราการโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับกับวัดชัยมงคล กำหนดจัดกิจกรรมศึกษาธรรมะ เรียนรู้วิธีวัฒนธรรมเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดชัยมงคล ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยพร้อมเพียงกัน

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก