ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ขนส่งปากน้ำ…เปิดรับคำขอการขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ อันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน

วันที่ลงข่าว: 17/05/18

          นายคงศักดิ์ เลิศประดิษฐ์ ขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ เปิดเผยว่า ขณะนี้กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ได้นำเงินรายได้จากการประมูลทะเบียนรถเลขสวยมาจัดสรรช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน ด้วยการจัดซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ เช่น แขนเทียม ขาเทียม รถนั่งสำหรับ ผู้พิการ เบาะรองนั่งป้องกันแผลกดทับ เตียงนอนแบบธรรมดาพร้อมที่นอนธรรมดา และที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ

นายคงศักดิ์ เลิศประดิษฐ์ กล่าวต่อไปว่า การให้ความช่วยเหลือค่าอุปกรณ์สำหรับผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน คณะกรรมการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมกับสภาพความพิการและสภาพการใช้งานของผู้พิการเป็นราย ๆ ไป

          โดยมีวัตถุประสงค์การนำอุปกรณ์ไปใช้ประโยชน์ เพื่อยกระดับความสามารถหรือคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และให้ผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข

ขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ที่สนใจจะขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ สามารถยื่นคำขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ ได้ที่สำนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน สำนักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ กรมการขนส่งทางบก หรือที่สำนักงานขนส่งจังหวัด ที่ใดที่หนึ่งที่สามารถเดินทางไปติดต่อได้สะดวก ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

           โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก หมายเลขโทรศัพท์ 0-2271-8888 ต่อ 2511-2515 , Call Center 1584 หรือ สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2323-3871 ในวันและเวลาราชการ หรือทางเว็บไซต์ www.dlt.go.th และ www.roadsafefund.com

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก