ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ จัดนัดพบแรงงาน และจัดหางานให้คนพิการมีงานทำ

วันที่ลงข่าว: 16/05/18

          สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ จัดนัดพบแรงงาน และจัดหางานให้คนพิการมีงานทำ เพื่อให้บริการ ผู้ว่างงาน ประชาชนคนหางาน คนพิการ และนักศึกษาที่จบการศึกษา

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ที่ศาลาประชาคมจังหวัดแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ทางสำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ได้จัดกิจกรรมนัดพบแรงงาน และจัดหางานให้คนพิการมีงานทำ เพื่อให้บริการ ผู้ว่างงาน ประชาชนคนหางาน คนพิการ และนักศึกษาที่จบการศึกษาใหม่ รวมทั้งผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในการหางานทำ เป็นการเปิดโอกาสให้นายจ้าง/สถานประกอบการและคนหางาน/ผู้ว่างงานได้มาพบกัน สมัครและสัมภาษณ์งานกับนายจ้างโดยตรงทันที โดยมีนายจ้างกว่า 10 แห่ง ตำแหน่งงานกว่า 250 อัตรา

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมทดสอบความพร้อมทางอาชีพ วัดบุคลิกภาพ คัดกรองผู้สมัคร ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน การลงทะเบียนไปทำงานในต่างประเทศ ให้คำปรึกษาด้านอาชีพ และการสาธิตอาชีพอิสระ

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก