ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล เปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถ ใช้ถนน ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2561

วันที่ลงข่าว: 11/05/18

          นายเลิศศักดิ์ จิตดำหริ รักษาราชการแทน ขนส่งจังหวัดสตูล เปิดเผยว่า กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน (กปถ.) กรมการขนส่งทางบก นำรายได้ส่วนหนึ่งจากการประมูลรถเลขสวยมาจัดสรรเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถ ใช้ถนน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 เพื่อฟื้นฟู เยียวยา ให้ผู้ที่ประสบภัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยอุปกรณ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และมีความเหมาะสมกับสภาพร่างกายของผู้พิการ เช่น เบาะรองนั่งป้องกันแผลกดทับ ที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ เตียง ขา-แขนเทียม รถเข็นธรรมดา รถเข็นไฟฟ้า เป็นต้น และปี 2561 นี้ เพิ่มเติมพิเศษ คือ เครื่องผลิตออกซิเจน เครื่องดูดเสมหะ โลหะดามขา และรถสามล้อโยก ซึ่งผู้พิการ 1 คน สามารถจัดสรรอุปกรณ์ได้มากกว่า 1 ชิ้น ตามความประสงค์ในการใช้จริง ภายในวงเงินที่ขอรับจัดสรรไม่เกิน คนละ 100,000 บาท

          สำหรับผู้ขอรับการจัดสรรต้องไม่เคยได้รับอุปกรณ์ประเภทเดียวกันจากหน่วยงานอื่นมาก่อน หรือเคยได้รับความช่วยเหลือมาแล้วเกิน 3 ปี หรือเคยได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน มาแล้วเกินกว่า 5 ปี ทั้งนี้ ผู้ประสบภัยจากการใช้รถ ใช้ถนน ในจังหวัดสตูลสามารถยื่นคำได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ณ กลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล หรือสอบถาม โทร.1584

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก