ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา เปิดรับคำขอจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถ ใช้ถนน

วันที่ลงข่าว: 09/05/18

          สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา เปิดรับคำขอจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถ ใช้ถนน

นายวรวุฒิ มาอินทร์ ขนส่งจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก กำหนดเปิดรับคำขอแบบคำขอการขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยจากการใช้รถ ใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

          ทั้งนี้ เฉพาะผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถ ใช้ถนน โดยสามารถยื่นคำขอตามแบบฟอร์มได้ที่ สำนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน สำนักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษี กรมการขนส่งทางบก หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-7433-0251 และ Call Center 1584

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก