ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรีเชิญคนว่างงาน หางานทำในวันนัดพบแรงงานกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ลงข่าว: 02/05/18

          นางจงกล สุวรรณานนท์ จัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี จะจัดกิจกรรมนัดพบแรงงาน ในวันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 ณ บริเวณศูนย์อาหารชั้น1 ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสุพรรณบุรี อ.เมืองสุพรรณบุรี ตั้งแต่เวลา 9.30-15.00 น. เพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทำที่มั่นคงให้กับผู้ว่างงาน ช่วยลดเวลา และค่าใช้จ่ายในการหางานทำ และนายจ้างได้คนที่มีคุณภาพเข้าทำงาน

สำหรับกิจกรรมภายในงาน นอกจากบริการรับสมัครงาน และสัมภาษณ์งานกับนายจ้างโดยตรง มากกว่า 15 บริษัท ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ อาทิ การบริการสมัครงานออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ (www.smartjob.doe.go.th) และบริการตอบข้อซักถามด้านแรงงาน และการเลือกประกอบอาชีพ เป็นต้น

         จัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี ได้เตรียมตำแหน่งงานว่างรองรับผู้ว่างงาน มากกว่า 500 อัตรา ทั้งคนหางานปกติ คนพิการ และผู้สูงอายุ

จึงขอเชิญชวนผู้ว่างงานที่ต้องการหางาน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมนัดพบแรงงานในครั้งนี้ โดยนายจ้าง/สถานประกอบการ สามารถแจ้งตำแหน่งว่าง และสอบถามข้อมูลการเข้าร่วมรับสมัครงาน และสัมภาษณ์งานได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี โทร. 0-3553-5388 ต่อ 102

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก