ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดตรัง ขอเชิญร่วมโครงการบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน ประจำปี 2561

วันที่ลงข่าว: 26/04/18

             นายอาคม ยุทธนา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง กล่าวว่า กรมควบคุมมลพิษ โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง ดำเนินโครงการบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน เพื่อสร้างจิตสำนึกของประชาชนให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอย เฉพาะอะลูมิเนียมเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ โดยรวบรวมบริจาคให้กับมูลนิธิขาเทียมใน สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อเป็นต้นทุนในการจัดทำอุปกรณ์ขาเทียมให้แก่ผู้พิการและผู้สูงอายุ

            โดยนำส่งสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง หรือรวบรวมนำไปจำหน่ายกับร้านรับซื้อของเก่า และนำเงินจากการขายบริจาคให้มูลนิขาเทียมใน สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยฝากเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ “มูลนิธิขาเทียม” ดังนี้ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาหน้าโรงพยาบาลมหาราช เชียงใหม่ เลขบัญชี 599-2-16802-0 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาชิดลม เลขที่บัญชี 001-4-76000-8 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคณะแพทย์ศาสตร์เชียงใหม่ เลขที่บัญชี 566-2-50375-3 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนโชตนา (เชียงใหม่) เลขที่บัญชี 714-2-08368-1 ธนาคารกสิกร สาขาถนสุเทพ เลขบัญชี 472-2-02394-0 และธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนสุเทพ เลขที่บัญชี 504-0-15260-4 หรือจะจัดส่งบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย บรรจุกล่อง หรือซองและชั่งน้ำหนักแล้วไม่เกิน 5 กิโลกรัมต่อครั้ง ส่งไปที่ “โครงการบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน กรมควบคุมมลพิษ เลขที่ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400”

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก