ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเสนอชื่อแม่สู้ชีวิต ในงาน “มหิดล – วันแม่” ประจำปี 2561

วันที่ลงข่าว: 25/04/18
          ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวดแม่สู้ชีวิต 4 ภาค เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยมหิดล จะจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา งาน “มหิดล – วันแม่” ประจำปี 2561 ในเดือนสิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
          โดยมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ, นิทรรศการวิชาการ, บริการตรวจสุขภาพ, การประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก 4 ภาค, การคัดเลือกแม่สู้ชีวิต, การคัดเลือกแม่ดี – บุคลการเด่น และการคัดเลือก แม่ 100 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล จึงขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมเสนอชื่อ “แม่สู้ชีวิต” เพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัลเกียรติบัตรในงานแม่สู้ชีวิต “มหิดล – วันแม่”โดยคุณสมบัติของ”แม่สู้ชีวิต ต้องมีหัวใจของความเป็นแม่ มีความเสียสละ ต่อสู้ชีวิตอย่างหนักเพื่อเลี้ยงลูก แม่อาจต้องประสบภาวะวิกฤติของชีวิต หรือโชคชะตาที่เลวร้าย แต่ยังสู้ชีวิตด้วยความดี ไม่ย่อท้อ มีความมานะ บากบั่น ไม่ทิ้งลูก และลูกเป็นคนดี ผู้ที่เป็นแม่สู้ชีวิต ไม่จำเป็นต้องประสบความสำเร็จในชีวิตด้วยการมีตำแหน่งหน้าที่การงานสูง ไม่จำเป็นต้องมีการศึกษาสูง อาจเป็นเพียงผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่สามารถเลี้ยงดูลูกของตนให้เป็นคนดีของสังคม ลูกอาจเป็นเด็กพิการแต่ด้วยหัวใจของความเป็นแม่ แม้จะมีภาระที่ยากลำบากอย่างมากก็สามารถฝ่าฟันอุปสรรคนั้น ด้วยพลังแห่งจิตใจและสองมือของแม่สู้ชีวิต โดยรางวัลดังกล่าว แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 1.แม่สู้ชีวิตลูกปกติ และ 2.แม่สู้ชีวิตลูกพิการ
ผู้สนใจร่วมเสนอ “แม่สู้ชีวิต” เขียนเรื่องราวพร้อมแนบรูปถ่าย ส่งมาที่ งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรศัพท์หมายเลข 0 2849 6208 หรือเว็บไซต์ www.mahidol.ac.th
ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก