ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ปากพะยูน จ.นครศรีธรรมราช กำหนดจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล "ปากพะยูนมินิมาราธอนและฟันรัน ครั้งที่ 1" เพื่อหารายได้ช่วยเหลือผู้ยากจน คนไร้ที่พึ่ง ฯลฯ

วันที่ลงข่าว: 23/04/18

          นายสมพร มณีรัตน์ นายอำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง กล่าวว่า อำเภอปากพะยูน หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำชุมชน ฯลฯ ได้กำหนดจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล "ปากพะยูนมินิมาราธอนและฟันรัน ครั้งที่ 1" ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2561 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอปากพะยูน ถึงบริเวณบ้านท่าวา หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอปากพะยูน สนับสนุน ส่งเสริมให้ข้าราชการ ประชาชน นักเรียน และเยาวชนได้ออกกำลังกายและให้ห่างไกลยาเสพติด ส่วนรายได้จะนำไปสมทบทุนโครงการประชารัฐสามัคคี เราไม่ทิ้งกัน และนำไปช่วยเหลือผู้ยากจน ยากไร้ ผู้พิการ ผู้ถูกทอดทิ้ง คนไร้ที่พึ่ง อำเภอปากพะยูน

          สำหรับการวิ่งการกุศลในครั้งนี้ แบ่งเป็นมินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร และฟันรัน ระยะทาง 4.5 กิโลเมตร ผู้สนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ สามารถยื่นใบสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 4 พฤษภาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ หรือในวันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. และวันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 04.30-05.30 น. ณ ที่ว่าการอำเภอปากพะยูน โดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ณ ที่ว่าการอำเภอปากพะยูน โทร.06-3903-4707 , 08-9608-2493 , 08-6366-1870 และ 09-2521-2831

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก