ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร เชิญชวนร่วมบริจาคอะลูมิเนียม เพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน ประจำปี 2561

วันที่ลงข่าว: 18/04/18

          นายสันธาน มั่นคง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร แจ้งว่า ด้วยกรมควบคุมมลพิษ โดยสำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย ได้ดำเนินโครงการบริจาคอะลูมิเนียม เพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกของประชาชนให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอย โดยเฉพาะอย่างยิ่งอะลูมิเนียม ซึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ โดยการเก็บรวมรวมนำมาบริจาคให้กับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อเป็นต้นทุนในการจัดทำอุปกรณ์ขาเทียมให้แก่ผู้พิการ และผู้สูงอายุ

         สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชน ได้คัดแยกขยะมูลฝอยที่มีอะลูมิเนียมเป็นส่วนประกอบ เพื่อนำไปบริจาคตามโครงการดังกล่าว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร ส่วนสิ่งแวดล้อม ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โทรศัพท์ 055-704034

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก