ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี เปิดรับสมัครคนพิการเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 อัตรา ตำแหน่ง พนักงานภาษีสรรพากร (สังกัดสำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี)

วันที่ลงข่าว: 30/03/18

          ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสรรพากร พิมพ์หนังสือราชการ บันทึกข้อมูลลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงาน งานธุรการและสารบรรณและปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ผู้สมัครสอบคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม – 5 เมษายน 2561 ในวันเวลาราชการ ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี (ชั้น 2) รายละเอียดและเอกสารในการสมัคร ให้ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th หรือป้ายประชาสัมพันธ์สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี โทรศัพท์ 045-474162-8 ต่อ 204, 205 ในวันและเวลาราชการ

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก