ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญชวนส่งประวัติแม่เข้าร่วมการคัดเลือกรางวัล “แม่สู้ชีวิต”

วันที่ลงข่าว: 28/03/18

           มหาวิทยาลัยมหิดล ว่า ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา งาน “มหิดล – วันแม่” ประจำปี 2561 ในเดือนสิงหาคมนี้ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ภายในงานมีกิจกรรมการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ,นิทรรศการวิชาการ,บริการตรวจสุขภาพ,การประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก 4 ภาค, การคัดเลือกแม่สู้ชีวิต, การคัดเลือก แม่ดี-บุคลากรเด่น และการคัดเลือก แม่ 100 ปี

มหาวิทยาลัยมหิดล จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมส่งประวัติแม่เพื่อคัดเลือกเข้ารับเกียรติบัตร “แม่สู้ชีวิต” ตั้งแต่บัดนี้ – 15 พฤษภาคม 2561 ซึ่งรางวัลดังกล่าวมี 2 ประเภท คือ แม่สู้ชีวิตที่มีลูกปกติ และแม่สู้ชีวิตที่มีลูกพิการ ผู้สนใจเขียนเล่าเรื่องราวการสู้ชีวิตของแม่ พร้อมแนบรูปถ่าย (แม่สู้ชีวิตที่มีลูกพิการให้แนบสำเนาเอกสารบัตรประจำตัวคนพิการด้วย) ในหัวข้อดังนี้

1.อธิบายให้เห็นถึงความทุ่มเทบากบั่นในการเลี้ยงดูลูก จนลูกเป็นคนดีในสังคม (หัวใจของความเป็นแม่สู้ชีวิต)

2.อธิบายถึงกระบวนการและระยะเวลาตลอดจนวิกฤติของชีวิต ที่แม่ได้ต่อสู้หรือดิ้นรนทุกวิถีทางเพื่อให้ลูกได้มีชีวิตที่ดี

3.อธิบายให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่แม่ได้ทุ่มเท เสียสละ ฝ่าวิกฤติต่าง ๆ เพื่อลูก (ส่งผลดีกับลูกในวันนี้อย่างไรบ้าง)

โดยจัดส่งไปที่ “การคัดเลือกรางวัลแม่สู้ชีวิต” งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร .02-849-6208 หรือ www.mahidol.ac.th

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก