ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

นายอำเภอวังทองขอเชิญชวนบริจาคช่วยเหลือผู้ยากไร้

วันที่ลงข่าว: 26/03/18

          ขณะที่ อบจ.พิษณุโลกมอบรถวีลแชร์ให้ผู้พิการตาม “โครงการ อบจ.พิษณุโลก ปันน้ำใจ ไม่ทิ้งกัน” 

          เมื่อวันที่ 23 มี.ค.2561 ) นายสุวิทย์ สุริยะวงศ์ นายอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองเอี้ยง หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง ออกเยี่ยมผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่บ้านหนองเอี้ยง จำนวน 7 ครัวเรือน พร้อมมอบถุงยังชีพ จากการตรวจเยี่ยม พบว่า ชาวบ้าน มีความเป็นอยู่แร้นแค้น ลำบาก เด็กๆไม่มีเสื้อผ้าใส่ ไม่มีที่นอน ใช้ผ้าห่มปูนอน ไม่มีห้องน้ำ 

          นายอำเภอวังทองจึงได้ช่วยเหลือโดยการสร้างห้องน้ำ ปรับปรุงบ้านพักอาศัย จัดซื้อที่นอน หมอนมุ้ง ผ้าห่ม ให้ใหม่ทั้งหมด. ท่านใดมีความประสงค์จะช่วยเหลือบริจาคเงิน สิ่งของ หรือเสื้อผ้า สามารถบริจาคสมทบได้ที่ ที่ว่าการอำเภอวังทอง โทร 055- 311100 หรือ 081-8673380

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก