ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กาชาดจังหวัดนราธิวาส เชิญชวนผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ ร่วมโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่งเพดานโหว่

วันที่ลงข่าว: 08/03/18

          วันที่ 7 มี.ค. 61 นางยินดี พร้อมมูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส เชิญชวนผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ และความพิการทางศัลยกรรมตกแต่งอื่นๆ เช่น แผลเป็นหดรั้งจากไฟไหม้ น้ำร้อนลวก นิ้วติด นิ้วเกิน นิ้วล็อค เข้าร่วมโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่งเพดานโหว่ ซึ่งสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดโครงการดังกล่าวขึ้นระหว่างวันที่ 26-30 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมภักดีบดินทร์ ชั้น 4 โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

          โดยผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ หรือผู้ที่มีความพิการทางศัลยกรรมตกแต่งอื่นๆ สามารถแจ้งรายชื่อได้ที่ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส โทร.0-7351-4712 หรือที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส โทร.0-7353-2672 หรือโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้บ้าน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

          สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย มีค่าใช้จ่ายระหว่างเฝ้าไข้ให้กับผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ รายละ 1,000 บาท ส่วนผู้ที่มีความพิการด้านอื่นๆ รายละ 700 บาท (เฉพาะผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด)

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก