ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับภาคเอกชนจัดงานนัดพบแรงงานคนพิการ ผู้สูงอายุ นักเรียน นักศึกษาช่วงปิดภาคเรียน และประชาชนทั่วไป

วันที่ลงข่าว: 02/03/18

          นายปรีชา อินทรชาธร จัดหางานจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช กำหนดจัดงานนัดพบแรงงานคนพิการ ผู้สูงอายุ นักเรียน นักศึกษา (Past Time) และประชาชนทั่วไป ในวันที่ 21 มีนาคม 2561 ระหว่างเวลา 10.00 – 16.00 น. ณ บริเวณชั้น 4 ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้บริการนายจ้าง/สถานประกอบการที่ประสงค์จะหาคนงานไปทำงาน ได้คัดเลือกคนที่เหมาะสม เพิ่มโอกาสให้คนพิการ ผู้สูงอายุ นักเรียน นักศึกษา (Past Time) และประชาชนทั่วไป ได้เลือกตำแหน่งงานที่ตรงกับความรู้ ความสามารถและความถนัดของตนเอง และได้สมัครงานกับนายจ้าง/สถานประกอบการได้โดยตรง เป็นการประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายให้แก่นายจ้าง/สถานประกอบการ และผู้สมัครงาน ซึ่งภายในงานมีการรับสมัครงานจากสถานประกอบการทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดกว่า 50 แห่ง มีตำแหน่งงานว่างกว่า 3,000 อัตรา การแสดงนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับภารกิจของกรมการจัดหางาน และหน่วยงานกระทรวงแรงงาน พร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับการหางาน การประกอบอาชีพ และการแจกเอกสารคู่มือความรู้เกี่ยวข้อง ฟรี

          จัดหางานจังหวัดนครราชสีมา จึงขอเชิญนายจ้าง/สถานประกอบการที่มีความต้องการแรงงาน สามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมงานได้ที่ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ โทร.0-4435-5266 – 7 ต่อ 104 และขอเชิญชวนผู้ตกงาน/ว่างงาน คนพิการ ผู้สูงอายุ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรมในวัน/เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก