ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

โครงการ“ปั่นไปไม่ทิ้งกัน สานต่องานที่พ่อทำ No One Left Behind”

วันที่ลงข่าว: 29/01/18

          พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานปล่อยขบวนนักปั่น โครงการ “ปั่นไปไม่ทิ้งกัน สานต่องานที่พ่อทำ No One Left Behind” โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ร่วมกับมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สร้างประวัติศาสตร์ครั้งแรกของประเทศไทยที่มีการนำคนพิการทางสายตา ร่วมปั่นจักรยานจากกรุงเทพฯ - เชียงใหม่ ระยะทางรวม 867 กิโลเมตร 9 วัน 9 จังหวัด ระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อหาทุนสนับสนุนการก่อสร้าง “ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน” ณ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 

          ทั้งนี้ สามารถร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการก่อสร้าง ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน ผ่านช่องทางต่างๆ เช่นโอนเงินเข้าบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงเทพ 162-3-07772-2

ที่มาของข่าว หนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการออนไลน์ วันที่ 28 มกราคม 2561
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก