ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จ.พิษณุโลก เตรียมแถลงข่าวโครงการ ปั่นไปไม่ทิ้งกัน สานต่องานที่พ่อทำ ( No One Left Behind )

วันที่ลงข่าว: 26/01/18

          นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ด้วยมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการได้ขอความร่วมมือจังหวัดพิษณุโลก จัดทำโครงการปั่นไปไม่ทิ้งกัน สานต่องานที่พ่อทำ ( No One Left Behind ) ในระหว่างวันที่ 28 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อรณรงค์และยกระดับคุณค่าและศักดิ์ศรีคนพิการทั่วประเทศ และสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียนของมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ อำเภอแม่ริม และอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีการจัดรูปขบวนเพื่อนำนักปั่นจักรยานตาบอดทีมชาติร่วมกับนักปั่นจิตอาสา เริ่มจากจากกรุงเทพมหานคร ผ่าน 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี ชัยนาท นครสวรรค์ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ แพร่ ลำปางและเชียงใหม่ รวมระยะทาง 897 กิโลเมตร โดยในส่วนของจังหวัดพิษณุโลกจะให้การต้อนรับคณะนักปั่นในช่วงของบ่ายวันที่ 31 มกราคม 2561 และวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ในการนี้จังหวัดพิษณุโลก จึงได้จัดแถลงข่าวถึงการเตรียมความพร้อมของจังหวัดพิษณุโลกที่จะให้การต้อนรับคณะนักปั่น ตามโครงการปั่นไปไม่ทิ้งกัน สานต่องานที่พ่อทำ ( No One Left Behind ) ในวันที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 11.00 น. ณ ศาลาประชาคม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จึงขอเชิญชวนสื่อมวลชนทุกแขนงในจังหวัดพิษณุโลกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมรับฟังการแถลงข่าวโครงการดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก