ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดงาน Social Gift Fair ส่งต่อความสุขเพื่อสังคม ระหว่างวันที่ 24-26 ม.ค.2561

วันที่ลงข่าว: 25/01/18

            วันที่  24 ม.ค.2561 ณ ลานอเนกประสงค์ชั้น 3 กระทรวงพาณิชย์ นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน Social Gift Fair ส่งต่อความสุขเพื่อสังคม จัดขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพและยกระดับการตลาด ของกลุ่ม ธุรกิจวิสาหกิจ และผลิตภัณฑ์OTOPของไทย ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายการผลิตสินค้าและบริการ กระตุ้นการซื้อ-ขาย ผลิตภัณฑ์เพื่อโอกาสในการขยายธุรกิจให้เติบโตมากขึ้น

            สำหรับงาน Social Gift Fair ส่งต่อความสุขเพื่อสังคม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 ม.ค.2561 ประกอบด้วย 4 โซนหลัก ได้แก่ โซนที่ 1 กิจกรรมนำเสนอสินค้า / บริการและการจำหน่ายสินค้า จำนวน 40 ราย เป็นการแสดงผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมใน 5 ด้าน คือ 1) อาหารและสุขภาพ 2) การศึกษา 3) พลังงานและสิ่งแวดล้อม 4) พัฒนาชุมชนและสังคม 5) เด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส โซนที่ 2 การเจรจาทางธุรกิจ (Business Matching )โซนที่ 3 การให้คำปรึกษาการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมและสร้างเครือข่าย และโซนที่ 4 กิจกรรมสอยดาวส่งต่อความสุข และโปรโมชั่นสินค้าดีๆมากมาย

            นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ดำเนินการศึกษาแนวทางการพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม ซึ่งเป็นธุรกิจที่กำลังเข้ามามีบทบาทต่อการทำธุรกิจในประเทศไทยและของโลก โดยลักษณะเป็นการค้าเพื่อสร้างสรรค์ผลประโยชน์เชิงบวกต่อสังคมอันเป็นเป้าหมายหลักในการทำธุรกิจ นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการจ้างงานในท้องถิ่น และพัฒนาชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ โดยทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีเป้าหมายที่จะพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคมให้มีผลกำไรเพิ่มขึ้นเพื่อนำกลับสู่ชุมชน ซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหาทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างตรงจุดและเป็นรูปธรรม ต่อไป

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก