ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

เชิญคนพิการทุกประเภทและบุคคลทั่วไปสมัครเข้าอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายสื่อคนพิการ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดขอนแก่น 7-9 ก.พ.นี้

วันที่ลงข่าว: 22/01/18

           เชิญคนพิการทุกประเภทและบุคคลทั่วไปสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายสื่อคนพิการ วันที่ 7-9กุมภาพันธ์ 2561 ณ จังหวัดขอนแก่น

กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมประชาสัมพันธ์ และมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายสื่อคนพิการ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมมันตราวารี จังหวัดขอนแก่น ผู้เข้าอบรมรับสมัครทั้งคนพิการทุกประเภทและบุคคลทั่วไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้อบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจถึงบทบาทของสื่อที่มีต่อคนพิการ การเรียนรู้ การผลิตและเผยแพร่ขั้นต้น และการสร้างเครือข่ายสื่อคนพิการร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์ รีบสมัครด่วน ภายในวันที่ 25 มกราคม 2561 รับจำนวนจำกัด ติดต่อรายละเอียดและสมัครได้ที่ น.ส.วิมลรัตน์ สิงห์นิกร หัวหน้างานสื่อสื่อสารสังคม ศูนย์ศึกษาความพิการเชิงสังคม มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ โทร. 081 562 9541 อีเมล์ vimolrat@mahatai.org หรือ น.ส.กชนิภา เทพสุขุม เจ้าหน้าที่สื่อสารสังคม โทร.092 756 1691 อีเมล kotchanipha@mahathi.org หรือ โทร.1479 สายด่วนคนพิการประชารัฐ และ สามารถดาวโหลดใบสมัครได้ที่ www.mahatai.org

สำหรับโครงการดังกล่าวจัดโดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมประชาสัมพันธ์ และมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก