ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สมาคมคนพิการจังหวัดสมุทรปราการ เชิญประชุมเตรียมจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ลงข่าว: 17/01/18

          นายสิงห์คำ มณีจันสุข นายกสมาคมคนพิการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า ด้วยคณะอนุกรรมการจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดสมุทรปราการ กำหนดจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2560 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจของสังคมต่อคนพิการและการยอมรับคนพิการเข้าร่วมในกิจกรรมทางด้านสังคม เศรษฐกิจและการเมือง ส่งเสริมสิทธิการปฏิบัติสู่การพัฒนาเพื่อให้การจัดงานต่าง ๆ บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อคนพิการในจังหวัดสมุทรปราการ จึงขอเชิญคณะกรรมการจัดงานเข้าร่วมประชุมในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สมาคมคนพิการจังหวัดสมุทรปราการ เลขที่ 1/8 หมู่ 5 ซอยเพชรหึงษ์ 20 ตำบลบางกระสอบ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

จึงขอเชิญคณะกรรมการดังกล่าวเข้าร่วมประชุมตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนดโดยพร้อมเพรียงกัน

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก