ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ จัดโครงการ “ปั่นไปไม่ทิ้งกัน สานต่องานที่พ่อทำ (No One Left Behind)” ระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ลงข่าว: 16/01/18

          จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการเข้าร่วมโครงการ “ปั่นไปไม่ทิ้งกัน สานต่องานที่พ่อทำ (No One Left Behind)” เพื่อรณรงค์และยกระดับคุณค่าและศักดิ์ศรีคนพิการไทยทั่วประเทศ และสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียนของมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ อำเภอแม่ริม และอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีการจัดขบวนนำนักปั่นจักรยานตาบอดทีมชาติ ร่วมกับนักปั่นจิตอาสา จำนวน 20 คน เริ่มจากกรุงเทพมหานครผ่าน 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดแพร่ จังหวัดลำปาง และจังหวัดเชียงใหม่ รวมระยะทาง 867 กิโลเมตร วันที่ 28 มกราคม 2561 วันแรกของการเริ่มโครงการ ได้มีการรวมตัวทีมนักปั่นตาบอดและจิตอาสาที่สำนักงานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ถนนอรุณอัมรินทร์ 39 กรุงเทพ ฯ และปล่อยตัวทีมนักปั่นตาบอดและจิตอาสา จำนวน 60 คน ออกจากกรุงเทพ ฯ ตามเส้นทางที่กำหนดและจะวิ่งมาถึงจังหวัดพิษณุโลกในวันที่ 31 มกราคม 2561 เวลาประมาณ 19.00 น.

         โดยวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 จังหวัดพิษณุโลกได้มีการจัดพิธีเปิดการรณรงค์สิทธิภายในจังหวัดพิษณุโลกและเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีเปิดงาน หลังจากนั้นเวลา 07.30 น. มีการปล่อยตัวนักปั่นและคนพิการเพื่อรณรงค์สิทธิภายในจังหวัดพิษณุโลกตามเส้นทางที่กำหนดต่อไป

          ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจร่วมสนับสนุนโครงการ “ปั่นไปไม่ทิ้งกัน” สามารถร่วมส่ง SMS พิมพ์ Y100 ส่งไปที่หมายเลข 4899666 (บริจาคครั้งละ 100 บาท) เพื่อช่วยสมทบทุนโครงการระดมทุนสร้างศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก