ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ก.วัฒนธรรมเชิญชวนน้องๆ เที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติปี 2561 เรียนรู้ศาสตร์พระราชา-ศิลปวัฒนธรรม ปลูกฝังเด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ-สร้างเด็กไทยยุค 4.0

วันที่ลงข่าว: 11/01/18

          วันที่ 10 มกราคม 2561  ที่ห้องโถงชั้น 1 กระทรวงวัฒนธรรม นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานแถลงข่าวกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561” โดยนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ซึ่งปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ภายใต้คำขวัญวันเด็กที่ว่า “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี” ที่มุ่งส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อจะได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและเป็นคนดีของชาติ ปลูกฝังค่านิยมความเป็นไทย และประเพณีอันดีงามของชาติ รวมถึงเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และภูมิคุ้มกันให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนโดยใช้มิติทางวัฒนธรรมส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ การพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ตลอดจนเปิดพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน

          โดยกระทรวงวัฒนธรรมกำหนดจัดงานวันเด็กใน 3 พื้นที่ ได้แก่ 1.ที่ทำเนียบรัฐบาล โดยกระทรวงวัฒนธรรม.ร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆ จัดกิจกรรม โดยกรมศิลปากรจัดนิทรรศการวัฒนธรรมไทย 4.0 และสาธิตวิธีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้กับงานด้านวัฒนธรรม ประกอบด้วยแอพพลิเคชัน “Smart Museum” และ “ศิลปากร ออนไลน์” พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง “Virtual Museum” ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล Fine Arts Digital Center ระบบสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุ ระบบภูมิสารสนเทศมรดกวัฒนธรรม GIS ระบบบริการหนังสือ หนังสือพิมพ์และวารสารและเกมรามเกียรติ์ ส่วนสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยนำการแสดงของคณะเยาวชนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับนานาชาติด้านการเต้นจากการแข่งขัน “๔th Thailand Dance Grand Prix” ไปร่วมแสดงบนเวที 2.ที่กระทรวงศึกษาธิการ โดยทางกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ.จัดงานโดยมีกิจกรรมวาดภาพเหมือน นักประดิษฐ์ตัวน้อย ต่อบล็อกกล่องสี่เหลี่ยมเป็นเรื่องราวของพระมหาชนก ระบายสีปูนปลาสเตอร์ ตอบคำถามเด็กเอ๋ย เด็กดี และกิจกรรมมารู้จักกระทรวงวัฒนธรรมกันเถอะ
          กิจกรรมนันทนาการอื่นๆ 3.ที่กระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรม ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและลานกิจกรรมกระทรวงวัฒนธรรม ประกอบด้วย กรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดนิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กิจกรรมตามรอยพระราชา 9 ฐาน อาทิ ฐานเศรษฐกิจพอเพียง ฐานความเพียร เป็นต้น และมอบรางวัลเด็กดี 84 รางวัล สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมนันทนาการ เก้าอี้ดนตรี งานบ้านแสนสนุกและปลูกต้นไม้เพื่อพ่อ และกรมการศาสนาจัดกิจกรรมเกมส์ธรรมะ ขณะเดียวกันหน่วยงานต่างๆของกระทรวงวัฒนธรรมยังได้.จัดกิจกรรมวันเด็ก ได้แก่ ที่หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินมีกิจกรรม 6 ฐาน อาทิ ปกสมุดทำมือ ผ้ามัดย้อม หนังสือเล่มโปรด เป็นต้น

          ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนภายในหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน จัดงานหัวข้อ “ข้าว:อาหารหลักอาเซียน” มีกิจกรรมทำขนมจากข้าว ได้แก่ ขนมข้าวตู ข้าวตัง และงานประดิษฐ์ “เข็มกลัดและมาลัยข้าวตอก” รวมทั้งชมการแสดงทางวัฒนธรรมส่วนหออัครศิลปิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี จัดกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน อาทิ ลำตัดคณะหวังเต๊ะ โปงลาง การแสดงดนตรี ละครวรรณคดีไทย และกิจกรรมด้านศิลปะ เช่น การทำภาพพิมพ์ วาดภาพระบายสีบนถุงผ้า เป็นต้น

          หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ศาลายา เปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยและเมืองมายาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

          นอกจากนี้ ในส่วนภูมิภาค 76 จังหวัด สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยังได้ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆของวัฒนธรรม. จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรมวันเด็กในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 39 แห่ง อุทยานประวัติศาสตร์ 5 แห่ง หอสมุดแห่งชาติ 9 แห่ง และหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 2 แห่ง และวิทยาลัยนาฏศิลป์ 12 แห่ง จัดกิจกรรมเน้นให้ความรู้ด้านมรดกทางวัฒนธรรม ทั้งนี้ มีการแจกของรางวัล บริการอาหารและเครื่องดื่มฟรีสำหรับเด็ก เยาวชน โดยประชาชนที่สนใจสามารถนำบุตรหลาน เข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนวัฒนธรรมโทร.1765

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก