ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จ.อ่างทองเตรียมจัดงานวันคนพิการประจำปี 2560

วันที่ลงข่าว: 20/12/17

               นางสาวน้ำค้าง คันธรักษ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ร่วมกับภาคเอกชนและองค์กรคนพิการของจังหวัดอ่างทอง กำหนดจัดงานวันคนพิการสากลประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ อาคารสำนึกรักบ้านเกิด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ตำบลป่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ภายใต้หัวข้อ “การเปลี่ยนผ่านสู่สังคมที่ยังยืน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนพิการได้เข้าถึงการจัดงานในครั้งและ และได้รับทราบแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของคนพิการ รวมถึงเป็นการเปิดโอกาสให้คนพิการได้แสดงศักยภาพ การเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในสังคม โดยกิจกรรมจะประกอบไปด้วยการแสดงของคนพิการ การแสดงบนเวที การออกร้านเลี้ยงอาหารคนพิการจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายในครั้งนี้ตั้งเป้ามีผู้พิการและญาติมาร่วมงานไม่น้อยกว่า 500 คน

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก