ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดราชบุรี จัดโครงการวันคนพิการสากลจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2560

วันที่ลงข่าว: 19/12/17

          นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี และคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดราชบุรีกำหนดจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2560 ในวันที่ 27 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงยิมเนเซียมจังหวัดราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจของสังคมคนพิการ สร้างความตระหนักรู้ถึงสิทธิศักดิ์ศรีและความก้าวหน้าของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการซึ่งคาดว่าจะมีคนพิการและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานประมาณ 1,000 คน

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก