ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการเลื่อนการจัดงาน “ปั่นไปไม่ทิ้งกัน สานต่องานที่พ่อทำ No One Left Behind”

วันที่ลงข่าว: 18/12/17

          นายพิภพ บุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี แจ้งว่า ตามที่จังหวัดสุพรรณบุรีแจ้งว่า มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการได้จัดทำโครงการ “ปั่นไปไม่ทิ้งกัน สานต่องานที่พ่อทำ No One Left Behind” ระหว่างวันที่ 12 – 21 ธันวาคม 2560 เพื่อรณรงค์และยกระดับคุณค่าและศักดิ์คนพิการไทยทั่วประเทศ และสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียนของมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ อำเภอแม่ริม และอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีการจัดรูปขบวนเพื่อนำนักปั่นจักรยานตาบอดทีมชาติร่วมกับนักปั่นจิตอาสา จำนวน 20 คน เริ่มจากกรุงเทพมหานคร ผ่าน 8 จังหวัด ได้แก่ สุพรรณบุรี ชัยนาท นครสวรรค์ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ แพร่ ลำปาง และเชียงใหม่ รวมระยะทาง 867 กิโลเมตร นั้น

          มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการจึงขอแจ้งเลื่อนการจัดงาน “ปั่นไปไม่ทิ้งกัน สานต่องานที่พ่อทำ No One Left Behind” จากเดิมระหว่างวันที่ 12 – 21 ธันวาคม 2560 ไปเป็นระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2561 จึงขอแจ้งให้ทราบทั่วกัน

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก