ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จ.สระแก้ว จัดโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่และความพิการอื่น ๆ

วันที่ลงข่าว: 13/12/17

          สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ได้กำหนดดำเนิน โครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่ ในวันที่ 22-26 มกราคม 2561 และความพิการ เพื่อให้บริการตรวจและผ่าตัดผู้ป่วยปากแหว่ง-เพดานโหว่ และความพิการทางศัลยศาสตร์ตกแต่งอื่น ๆ เช่น แผลเป็นหดรั้งจากไฟไหม้ น้ำร้อนลวก นิ้วติด นิ้วเกิน เป็นต้น ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ติดต่อ่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว/ฝ่ายเลขานุการฯ โทร/โทรสาร 037-425117

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก