ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ร่วมกับ โรงพยาบาลบางมูลนาก เตรียมพร้อมโครงการหน่วยแพทย์อาสา ปธพ.สัญจร ครั้งที่ 2

วันที่ลงข่าว: 15/11/17

        มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ร่วมกับโรงพยาบาลบางมูลนากเตรียมความพร้อมโครงการหน่วยแพทย์อาสา ปธพ.สัญจร ครั้งที่ 2

โครงการหน่วยแพทย์อาสา ปธพ. สัญจร ครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 2 ในการจัดแพทย์อาสาในระดับโรงพยาบาลชุมชนเพื่อให้บริการแพทย์เฉพาะทางแก่ประชาชนในชนบทที่ขาดแคลนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยการให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทางแก่ประชาชนในระดับโรงพยาบาลชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการจากแพทย์อย่างทั่วถึง

        โครงการหน่วยแพทย์อาสามีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 17 ธันวาคม 2560 โดยจะเปิดให้บริการตั้งแต่ 08.00น. ถึง 15.00น. โรงพยาบาลบางมูลนากอำเภอบางมูลนากจังหวัดพิจิตร โดยมีการตรวจรักษาโรคเฉพาะทาง 12 คลินิก ได้แก่ คลินิกทันตกรรม คลินิกจักษุวิทยา คลินิกไทรอยด์ คลินิกโรคหัวใจ คลินิกส่องกล้อง คลินิกมะเร็งตับ คลินิกตรวจรักษาผู้มีก้อนที่เต้านม คลินิกโรคผิวหนัง คลินิกรักษาริดสีดวงทวาร คลินิกขาเทียม คลินิกกายอุปกรณ์คนพิการ และด้านเทคนิคการแพทย์ นอกจากนี้ยังมีกายภาพบำบัด และตรวจร่างกาย การแนะนำโภชนาการให้กับประชาชน รวมไปถึงการส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรักษาอย่างต่อเนื่อง

        ทั้งนี้ ประชาชนสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลบางมูลนาก หมายเลขโทรศัพท์ 056-631131-2 ในวันและเวลาราชการ

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก