ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดกำแพงเพชร กำหนดจัดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

วันที่ลงข่าว: 14/11/17

        นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร แจ้งว่า จังหวัดกำแพงเพชร กำหนดจัดโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อให้บริการประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนผู้รับบริการได้รับประโยชน์สูงสุด

        ภายในงานได้จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ของส่วนราชการ ออกไปให้บริการ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน มีการจำหน่ายไข่ไก่ราคาถูก การมอบพันธุ์ปลาให้แก่เกษตรกร การมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้สูงอายุและคนพิการ มอบจักรยานให้แก่เด็กนักเรียนยากจน มอบรถนั่งสำหรับคนพิการ มอบถุงยังชีพให้แก่ราษฎร และร่วมกันปลูกต้นไม้ไว้เป็นที่ระลึก เพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

        จังหวัดกำแพงเพชร จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว และข้างเคียง ได้ไปร่วมกิจกรรม “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ในครั้งนี้ อย่างพร้อมเพรียงกัน

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก