ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สมาคมคนตาบอด สาขาภาคเหนือตอนบน ทอดผ้าป่าการกุศลเพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการคนตาบอดสาขาภาคเหนือตอนบน

วันที่ลงข่าว: 11/10/17

        ที่วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีทอดผ้าป่าการกุศล ที่ทางสมาคมคนตาบอด สาขาภาคเหนือตอนบน จัดขึ้น เพื่อหางบประมาณสมทบทุนในการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการคนตาบอด สาขาภาคเหนือตอนบน แทนอาคารหลังเก่าซึ่งชำรุดทรุดโทรม โดยการดำเนินการก่อสร้างอาคารดังกล่าว ยังขาดงบประมาณอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งหากก่อสร้างแล้วเสร็จ จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้พิการทางสายตาที่จะมารับบริการตามสิทธิอันพึงจะได้รับของผู้พิการทางสายตาให้เท่าเทียมกับคนปกติในสังคม ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการประกอบอาชีพ การศึกษา และข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ผู้พิการทางสายตาควรได้รับรู้อีกด้วย

 

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถร่วมบริจาคสมทบทุนการก่อสร้าง อาคารศูนย์บริการคนตาบอด สาขาภาคเหนือตอนบน โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 088-948-6647 , 081-998-7642 และ 089-637-2747

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก